Επιτήρηση υπολογιστών και δικτύων

Computer Network Surveillance

Παρακολούθηση υπολογιστών

Επιτήρηση υπολογιστών και δικτύων αναφέρεται στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων υπολογιστών που εκτελούνται από οργανισμούς, κυβερνήσεις ή άτομα.Αυτό επεκτείνεται περαιτέρω στην παρακολούθηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σκληροι ΔΙΣΚΟΙ , καθώς και δεδομένα που μεταφέρονται συνεχώς μέσω δικτύων υπολογιστών.

Η επιτήρηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αλλά αργά, αυτό γίνεται κυρίως αυτόματα και εξ αποστάσεως.Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , τα άμεσα μηνύματα κ.λπ. είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Μερικά αξιοσημείωτα οφέλη της επιτήρησης υπολογιστών και δικτύων περιλαμβάνουν τον εντοπισμό απάτης και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.Τα καλύτερα εργαλεία λογισμικού παρακολούθησης για χρήση